Veleposlaništvo RS Varsava /Novice /
07.05.2010  

Naknadni zakonodajni referendum. 6. junij 2010

Državni zbor Republike Slovenije je razpisal naknadni zakonodajni referendum o Zakonu o ratifikaciji arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenje in Vlado Republike Hrvaške, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. aprila 2010. V razpisu referenduma je kot dan glasovanja določena nedelja 6. junija 2010.

Informacije o referendumu, zakon o katerem se odloča na referendumu - tj. Zakon o ratifikaciji arbitražnega sporazuma, instrukcije ter druge informacije objavlja Državna volilna komisija tudi na spletni strani: www.dvk.gov.si.

Pravico glasovati na referendumu imajo tisti državljani Republike Slovenije, ki imajo pravico voliti poslance v državni zbor. Poleg redne oblike glasovanja obstaja še predčasno glasovanje, glasovanje po pošti, po pošti iz tujine ter na diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije (v nadaljevanju DKP).

Glasovanje bo potekalo tudi v prostorih Veleposlaništva RS v Varšavi in sicer 6. junija 2010 od 9h do 17h.

Nekaj informacij o volivcih v tujini

Ko gre za volivce v tujini, ločimo dve kategoriji:
• volivci, ki imajo stalno prebivališče prijavljeno v Republiki Sloveniji in so torej vpisani v volilni imenik za območje volišča na območju Slovenije ter so na dan glasovanja začasno v tujini (ne glede na razlog — v nadaljevanju: ZDOMCI)

• volivci, ki so se izselili iz Republike Slovenije in so vpisani v posebni volilni imenik državljanov Republike Slovenije, ki nimajo stalnega prebivališča na območju Republike Slovenije (v nadaljevanju: IZSELJENCI)

ZDOMCI (začasno v tujini) se lahko prijavijo za glasovanje na referendumu:
 
- na DKP, če je na tem DKP vzpostavljeno volišče
- po pošti v tujino

Za obe obliki glasovanja se morajo prijaviti pri Državni volilni komisiji najpozneje do 22. maja 2010. Rok je prekluziven - zapozneli zahtevki se kot prepozno vloženi zavržejo (obrazec v prilogi).

Volivci, ki glasujejo na DKP bodo vpisani v posebni seznam glasovalcev. Na dan glasovanja 6. junija 2010 se zglasijo med 9.00 in 17.00 uro po lokalnem času na volišču na DKP, kjer postopek glasovanja poteka na enak način kot na volišču v Sloveniji (identifikacija volivca z osebnim dokumentom, podpis volivca, glasovanje z glasovnico).

Volivci, ki glasujejo po pošti iz tujine, lahko volilno gradivo, ki ga prejmejo na naslov v tujini, vrnejo bodisi na naslov DKP, na katerem je volišče (gradivo mora prispeti do odprtja volišča 6.6.2010) ali na naslov pristojne okrajne volilne komisije (naslov bo izpisan na povratni ovojnici, ki jo vsebuje volilno gradivo). Volilno gradivo, ki se vrača v Slovenijo, mora volivec oddati na pošto v tujini najpozneje 5. junija 2010, upoštevalo pa se bo, če bo prispelo k pristojni okrajni volilni komisiji v Slovenijo do 14. junija 2010 do 12.00 ure.
 

IZSELJENCI (nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji) bodo, glede na določbe 28. člena Zakona o evidenci volilne pravice, s strani Ministrstva za zunanje zadeve obveščeni o razpisanem referendumu in o možnih načinih glasovanja.

Izseljenec se svobodno odloči ali bo kot obliko glasovanja izbral glasovanje na volišču na DKP ali bo izbral glasovanje po pošti.

Izseljenci glasujejo na naslednje načine:
- na DKP, če je na tem DKP vzpostavljeno volišče in so vpisani v volilni imenik, ker gre za območje jurisdikcije DKP.

Če glasuje na DKP, se na dan glasovanja 6. junija 2010 zglasi, med 9.00 in 17.00 uro po lokalnem času, na volišču na DKP, kjer postopek glasovanja poteka na enak način kot na volišču v Sloveniji (identifikacija volivca z osebnim dokumentom, podpis volivca, glasovanje z glasovnico).

- po pošti, pri čemer pa mora - za razliko od državnih volitev - pri referendumu volivec
zahtevati tako glasovanje pri Državni volilni komisiji. Rok za vložitev zahtevka za glasovanje po pošti je 22. maj 2010. Rok je prekluziven - zapozneli zahtevki se kot prepozno vloženi zavržejo (obrazec v prilogi).

Če volivec glasuje po pošti, mora biti gradivo oddano na pošto najpozneje 5. junija 2010, upošteva pa se, če prispe k volilnemu organu v Slovenijo do vključno 14. junija 2010 do 12.00 ure. Volivec pošlje gradivo v Slovenijo na naslov pristojne okrajne volilne komisije (naslov je izpisan na povratni ovojnici, ki jo vsebuje volilno gradivo). Volivci, ki glasujejo po pošti íz tujine, lahko volilno gradivo, ki ga prejmejo na naslov v tujini, vrnejo tudi na naslov DKP, na katerem je volišče, pri čemer pa mora prispeti na DKP 6.6.2010 do odprtja volišča na DKP.

Izseljenec, ki bo na dan 6. junija 2010 v Republiki Sloveniji, se lahko odloči, da bo glasoval na posebnem volišču sedežu okrajne volilne komisije (upravne enote) — tako imenovana volišča »OMNIA«. Za to volišče se mora prijaviti najpozneje 3. junija 2010. Volivec – izseljenec, ki se bo odločil za glasovanje na volišču »OMNIA« se dne 6.6.2010 zglasi na volišči »OMNIA«, v kraju, ki ga je izbral. Natančni naslovi volišč »OMNIA« bodo objavljeni na spletni strani www.dvk.gov.si kot tudi instruktivni obrazci za prijavo.