Ambasada Republiki Słowenii /Wiadomości /
17.07.2020  

Od 17 lipca Polska znajduje się na liście bezpiecznych państw

Rząd podczas zgromadzenia, które odbyło się 17 lipca wydał Postanowienie o nakazaniu i wykonywaniu działań w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 na przejściach granicznych na zewnętrznej granicy, na punktach kontrolnych na wewnętrznych granicach i wewnątrz Słowenii

Od 17 lipca 2020 obowiązują zmiany na listach zielonych, żółtych i czerwonych państw. Na zielonej liście, czyli liście bezpiecznych państw od 17 lipca znajduje się także Rzeczypospolita Polska. Dla osób, które mają stały albo czasowy pobyt w bezpiecznym państwie pod względem epidemicznym (tzw. zielona lista) i przyjeżdżają z tych państw, mogą wjechać do terytorium Słowenii bez ograniczeń i obowiązku kwarantanny.

Cała lista jest dostępna na stronie Instytutu Narodowego Zdrowia Publicznego Republiki Słowenii.

Więcej informacji nt. przekraczania granicy państwowej w czasie pandemii można uzyskać także na stronie internetowej słoweńskiej policji.