Ambasada Republiki Słowenii /Wiadomości /
21.05.2021  

Tablica pamiątkowa France Punčuha w Warszawie

France Punčuh – Słoweniec i dyplomata, który za uratowanie Żydów w czasie II wojny światowej otrzymał od Jad Waszem tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. By uczcić jego pamięć, 10 maja 2021 r. została odsłonięta tablica pamiątkowa, we współpracy Ambasady Republiki Słowenii w Warszawie, gminy Logatec i Miasta Stołecznego Warszawy.

France Punčuh urodził się w rodzinie Leopolda Punčuha, dyrektora szkoły w Logatcu, a także burmistrza miasta Logatec i Antoniji Punčuh, z domu Žgur. Po ukończeniu w 1922 r. liceum technicznego w Lublanie, odbył obowiązkową służbę wojskową w Podoficerskiej Szkole Inżynierskiej w Mariborze, następnie kontynuował naukę w Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie, którą ukończył w listopadzie 1927 r.

W lipcu 1928 r. rozpoczął pracę w Poselstwie Królestwa Jugosławii w Warszawie, gdzie był odpowiedzialny za sprawy handlowe i finansowe. Przez pewien czas sprawował także funkcję korespondenta Organizacji Rozwoju Handlu Międzynarodowego. W międzyczasie, w 1931 r. wziął ślub z polską Żydówką Janiną Glocer, a w maju 1933 r. urodził się ich syn Andrej. W styczniu 1935 r. zrezygnował ze współpracy z poselstwem Jugosławii i otworzył w Warszawie przedstawicielstwo handlowe niemieckich maszyn do pisania. Zaś w listopadzie został odznaczony przez polskiego prezydenta Srebrnym Krzyżem za zasługi na stanowisku attaché handlowego Poselstwa Królestwa Jugosławii. W grudniu 1937 r. France Punčuh został mianowany wicekonsulem honorowym Królestwa Jugosławii w Warszawie.

Po rozpoczęciu nazistowskiej okupacji w listopadzie 1939 r. i wejścia w życie ustawy antyżydowskiej, zaczął pomagać swoim wspólnikom i przyjaciołom pochodzenia żydowskiego. Pomógł wielu Żydom w ucieczce z warszawskiego getta, ukrywając ich i zapewniał pomoc oraz wsparcie tym, którzy ich ukrywali.

W czasie Powstania Warszawskiego 9 września 1944 r., został zabity przez niemieckie wojska okupacyjne. Pochowano go w Warszawie., a w maju 1971 r na życzenie małżonki jego ciało spoczęło na cmentarzu w miejscowości Gornji Logatec.

15 sierpnia 2004 r. France Punčuh za ratowanie Żydów w czasie II wojny światowej otrzymał od Jad Waszem tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata.

Link do wideo: https://www.youtube.com/watch?v=Ws2Hr8uPqkY&feature=youtu.be