Veleposlaništvo RS Varsava /Poslovne priložnosti na Poljskem /

Osnovni podatki o Poljski

Z dobrimi 38,4 milijoni prebivalcev in 311,839 kvadratnimi kilometri površine je Poljska za Rusijo in Ukrajino največja evropska tranzicijska država. Večina prebivalstva je katolikov (95 %), 61 % jih živi v mestih. Po etnični pripadnosti je Poljakov 96,7 %, Nemcev 0,4 %, Belorusov 0,1 %, Ukrajincev 0,1 % ter 2,7 % drugih. 17 % prebivalcev živi pod mejo revščine. Poleg uradnega poljskega jezika se v poslovnem življenju uporabljata še nemščina in angleščina.

Glavno mesto Poljske je Varšava, poljska denarna valuta je zlot/PLN (1 PLN = 100 grošev) tečaj EUR/PLN.

Poljska je polnopravna članica Evropske unije od 20. maja 2004. Kot polnopravna članica EU sodeluje v vseh sporazumih, katerih podpisnica je EU. Včlanjena je tudi v OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) in WTO (World Trade Organization).

Gospodarstvo

Poljska je začela s procesom liberalizacije gospodarstva v 90-letih. Gospodarstvo se je močno razvilo, povečala se je privatna potrošnja in investicije v gospodarstvo. Z dostopom do EU strukturnih skladov je gospodarstvo doživljajo razcvet vse do začetka gospodarske krize v letih 2008-2009. V letu 2010 je edina izmed članic EU beležila gospodarsko rast.

Kmetijski sektor zaposluje manj kot 20 % delovnega prebivalstva in prispeva 5 % BDP. Glavni kmetijski proizvodi so rž, krompir, sladkorna pesa, pšenica in mlečni izdelki. V živinoreji se ukvarjajo predvsem z rejo prašičev in drobnice.

Poljska je relativno bogata z rudnimi bogastvi. Največ imajo premoga, žvepla, bakra, svinca in cinka. Gonilo poljskega gospodarstva je industrijski sektor, ki prispeva 30 % BDP. Prevladujejo strojna, transportna prehrambena in avtomobilska industrija in gradbeništvo. Storitveni sektor predstavlja 65 % BDP.

BDP, gospodarska rast in struktura potrošnje

Poljska je imela v letu 2010 3,8 % gospodarsko rast. EIU napoveduje za leto 2011 4,2 % in za leto 2012 3,9 % rast BDP, saj pričakujejo da se bo okrepila privatna potrošnja, ki je v letu 2010 zrasla za 3,2 %. V letu 2011 naj bi bila rast zasebne potrošnje 2,5 %, do leta 2013 pa naj bi ponovno dosegla 3,3 % letno rast.

Javna potrošnja je v letu 2010 imela 3,2 % rast, do konca leta 2011 pa naj bi dosegla 2,3 % rast.

Investicijska potrošnja, ki je bila prvič negativna v letu 2009, je še bolj, za 2 % upadla v letu 2010, vendar naj bi že v 2011 doživela 10 % rast. V 2012 naj bi se umirila pri 6,2 % rasti, ki se bo še upočasnila v letu 2013, ko naj bi znašala 3,9 %.

Zasebna potrošnja je v letu 2010 predstavljala 60,7 % BDP, javna 18,5 % in investicijska 19,6 %.


IZVOZNO OKNO - obširnejše informacije o poljskem gospodarstvu in poslovnih priložnostih na Poljskem