Ambasada Republiki Słowenii /Kultura /Światowy Dzień Pszczół /

20 maja - Światowy Dzień Pszczół

Słowenia była inicjatorką ustanowienia Światowego Dnia Pszczoły, która to inicjatywa została jednogłośnie przyjęta przez wszystkie państwa członkowskie ONZ w dniu 20 grudnia 2017 r. Światowy Dzień Pszczoły obchodzony jest co roku 20 maja i w 2020 r. będzie obchodzony już po raz trzeci (datę przyjęto na cześć pioniera nowoczesnego pszczelarstwa, Słoweńca Antona Janšy, który urodził się 20 maja 1734 r.).

W Słowenii zdajemy sobie sprawę ze znaczenia pszczół dla istnienia ludzkości i uważamy, że należy dołożyć starań, aby podnieść świadomość wszystkich mieszkańców Ziemi i zapewnić przetrwanie tych małych stworzeń, które są symbolem zdrowego i czystego środowiska. Naszym obowiązkiem jest pozostawić następnym pokoleniom środowisko, w którym będą mogli żyć nie tylko ludzie, ale wszystkie żywe istoty. Dlatego w Słowenii systematycznie i z wielkim zaangażowaniem staramy się podnosić świadomość i wychowywać wszystkich mieszkańców, a zwłaszcza przedstawicieli młodych generacji, w duchu szacunku dla pszczół, które są oznaką zdrowej przyrody oraz naszego stosunku do niej.

https://www.worldbeeday.org/en/